Tämä kauppa tarvitsee javascriptin käyttöönottoa, jotta jotkin ominaisuudet toimivat oikein.

Yli 80 euron tilauksiin ilmainen toimitus

Tietosuojaseloste

Päivitetty 20.11.2023

Tässä selosteessa kuvataan, miten Design by Ilona käsittelee henkilötietojasi.

 

Design by Ilona (Y-tunnus 2739789-6), Harmaalaakso 2 H 23, 02780 Espoo

Ilona Poutanen
yhteys@designbyilona.fi

Design by Ilonan asiakasrekisteri

Henkilö on ostanut Design by Ilonalta tuotteita tai kyseessä on yrityksen jälleenmyyjä. Lisäksi rekisteriä pidetään uutiskirjeen tilaajista.

Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen synnyttäminen ja sen ylläpitäminen, asiakaspalvelu sekä asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, tilausten käsittely, tilattujen tuotteiden toimittaminen ja markkinointi. Lisäksi uutiskirjeiden lähetystä varten käytetään asiakasrekisteriä jonka avulla sähköpostit löytävät perille. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle yhteys@designbyilona.fi.

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista

Henkilötietoja lisätään rekisteriin asiakkaaksi tulemisen yhteydessä. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään verkkokaupasta tehtyjen tilausten yhteydessä, Paytrail maksupalvelujärjestelmästä, palautus- ja muiden tilaukseen liittyvien mahdollisten lomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

Uutiskirjerekisteriin kerätään henkilötietoja designbyilona.fi -sivuston uutiskirjeen liittymislomakkeelta, kun rekisteröity on sallinut uutiskirjeen lähettämisen.

Henkilötietoja käytetään yksinomaan asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa maksupalveluntarjoajillemme, logistiikkakumppaneillemme ja uutiskirjeen toimittajalle tarvittavassa laajuudessa. Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan kirjanpitoa hoitavalle kirjanpitäjälle.

Henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot ovat suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikki paperitulosteet tai muut vastaavat paperisessa muodossa olevat asiakirjat, jotka sisältävät rekisteröidyistä kerättyjä tietoja tuhotaan välittömästi asianmukaisesti. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä asiakas- ja uutiskirjerekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee toimittaa Design by Ilonalle tämän selosteen kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista taikka tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  • Flodesk: Flodesk-markkinointityökalun avulla kerätään uutiskirjelistaa. Tilaajalistalle voi liittyä liittymislomakkeen kautta kuka tahansa. Jos listalta haluaa jostain syystä poistua, se onnistuu klikkaamalla sähköpostiviestissä olevaa ”Unsubscribe” -linkkiä. Kaikki lomakkeessa annetut tiedot tallennetaan Flodeskin sisälle, mutta Asiakas voi halutessaan pyytää tietojensa poistamista.

  • Google Analytics: Sivustolle on asennettu Google Analytics -palvelu joka auttaa selvittämään kävijämääriä sekä kertoo minkälainen sisältö kävijöitä eniten kiinnostaa.